Electronic Voting Pages
 
   HOME                                                                                                                                                                                                                                                       HOME | CONTACT
     DUTCH E-VOTING LINKS  NIEUWS
 
E-VOTING PAGES

 Academic papers
 News
 Technical papers
 Dutch pages
 Researchers
 Blogs and Mailinglists
 Forum

 
Links

SPECIAL TOPICS

 Campaign

ABOUT ME

 Contact

 

 

Sinds juli 2006 ben ik erg druk geweest met de campagne "Wij vertrouwen stemcomputers niet" en ik heb daarvoor ook alle relevante links bijgehouden die betrekking hebben op stemmen per computer. Om dus een overzicht te krijgen van de meest recente informatie over elektronisch stemmen in Nederland verwijs ik je door naar:

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Media-overzicht

 

 • Stempotlood blijft. Het ziet er naar uit dat er ook de komende verkiezingen in Ooststellingwerf nog gestemd gaat worden met het rode potlood en de groene stembus. Bij zijn installatie als burgemeester gaf Harry Oosterman eerder dit jaar aan graag de stemcomputer in te willen voeren. Nu uit berichten in de media blijkt dat stemmen met een ouderwets potlood minder fraude-gevoelig blijkt dan digitaal stemmen, overweegt de burgemeester om het dan maar bij het vertrouwde potlood te houden. Nieuwe Ooststellingwerver, 12 juli 2006.
 • Protest tegen stemcomputers. Stemcomputers zijn ondemocratisch en moeten daarom niet meer worden gebruikt. Dit stelt een groep deskundigen die een website heeft gelanceerd over dit thema. Binnenlands Bestuur, 12 juni 2006.
 • Experts voeren actie tegen stemcomputer. Een groep deskundigen is op internet een actie begonnen tegen stemcomputers. [..] Aan de stemcomputers is volgens de initiatiefnemers nog een hoop te verbeteren. De broncode van de gebruikte software moet worden gepubliceerd, zegt Gonggrijp. Bovendien zou, volgens Peter Knoppers, van elke stem een kopie moeten worden gemaakt om de uitslag achteraf te kunnen controleren en een steekproef te kunnen uitvoeren. Volkskrant 7 juli 2006. Zie ook: NRC en Telegraaf.
 • Heeft Paper Trail zin? In dit artikel adresseert Nedap's Jan Groenendaal de discussie over (de wenselijkheid van) VVAT/ VVPAT. Of zoals de Nedap/Groenendaal website het zelf zegt: "Uiteenzetting van Jan Groenendaal waaruit blijkt dat "een printertje er aan" geen enkel voordeel op levert". Juni 2006.
 • Landelijke invoering willekeurig stemlokaal nabij. De landelijke invoering van het kiezen in een willekeurig stemlokaal is nabij. De evaluatie van het grootschalige experiment op de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart is zo positief, dat wat minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) betreft landelijke invoering door kan gaan. De medewerkers van de stembureaus zijn vrijwel allemaal positief over de nieuwe werkwijze. Zij zijn minder tijd per kiezer kwijt omdat nu met een korte ‘negatieve’ lijst wordt gewerkt. Op die lijst staat welke stempassen zijn ingetrokken, bijvoorbeeld na overlijden. Normaal gesproken wordt met een lange ‘positieve’ lijst gewerkt. De medewerkers moeten wel beter letten op de echtheidskenmerken van de stempas. Binnenlands Bestuur, 13 juni 2006.
 • Onderzoek verkiezingen pas medio juni afgerond. Het onderzoek van politie en justitie naar de vermeende verkiezingsfraude in het Zeelandse stemdistrict Compostella is pas medio juni afgerond. Belangrijkste reden dat het allemaal veel langer duurt dan aanvankelijk werd verwacht, is de grote drukte bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Het NFI heeft tot op heden nog geen tijd gehad om de stemcomputer van Compostella technisch door te lichten of een zogenoemd vingersporenonderzoek uit te voeren. 28 april 2006. Meer informatie over deze zaak: Weblog Arena, Dossier Te Meerman.
 •  
 • Stemcomputers haperen! Het stemmen bij het Zaailand-referendum in Leeuwarden per computer gaat vandaag niet zonder slag of stoot. Op verschillende stembureaus komen meldingen van storingen, haperingen en verkeerde instructies. De leden van het stembureau moesten vaak te hulp schieten. LC Digitaal, 24 mei 2006.
 • Minister Remkes van Binnenlandse Zaken: 'Leden stembureau moeten elkaars handelen controleren'. "De uitkomst van de schaduwverkiezingen onder de stemmers van Compostella is bepalend voor de voortgang van het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de mogelijke verkiezingsfraude in Zeeland, vertelt Serge Lukowski donderdagavond aan Arena. ”Wanneer uit deze schaduwverkiezingen, net als uit de eerdere enquête van Arena, blijkt dat er veel minder dan 181 personen op de heer Te Meerman hebben gestemd, zal het OM haar onderzoek onverminderd voortzetten. Blijken er wél 181 mensen een stem op hem te hebben uitgebracht, dan wordt de zaak waarschijnlijk geseponeerd; stelt de Bossche Officier van Justitie, die vanavond (vrijdag) samen met Landerds burgemeester Doorn de stemmen zal gaan tellen. Meer informatie over deze zaak: Weblog Arena, Dossier Te Meerman.
 • Amsterdam gooit stembussen in de verkoop. Het Bureau Verkiezingen van de gemeente Amsterdam doet negenhonderd stembussen in de aanbieding. Na de invoering van elektronische stemcomputers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen begin maart zijn de metalen bussen niet meer nodig, aldus het verkiezingsbureau maandag. Nu.nl, 1 mei 2006.
 • Onderzoek naar stemfraude in Zeeland. Justitie is gisteren gestart met het onderzoek naar de verkiezingsuitslag in de gemeente Landerd. Onderzoek moet uitwijzen of de gemeenteraadsverkiezingen daar rechtmatig zijn verlopen. Brabant Dagblad, Dinsdag 21 maart 2006 - Edith Verwegen.
 • Petitie voor Open standaarden en open source software bij de Nederlandse overheid. In een lopende online petitie op opensource.petities.nl wordt de Tweede Kamer opgeroepen het gebruik van open source software in Nederland te bevorderen. http://www.opensource.petities.nl/
 • Amsterdam krijgt stemmachines. De SDU bevestigde tegenover Bits of Freedom dat met de gemeente Amsterdam geen speciale afspraken zijn gemaakt over het openbaar worden van de source code van de stemmachines. Dat is opmerkelijk omdat de Amsterdamse gemeenteraad die eis eerder wel stelde. Net zoals de stemmachines van Nedap worden de NewVote machines gekeurd door TNO. De rapporten daarover zijn niet openbaar. BOF nieuwsbrief Nr. 3.16 - 17 augustus 2005.

 • Amsterdam kiest voor NewVote. Volgens een aankondiging van de SDU heeft het bedrijf de aanbesteding gewonnen voor de levering van stemmachines aan de gemeente Amsterdam.
  Het NewVote systeem van de SDU maakt het mogelijk 5 verkiezingen gelijktijdig te verwerken en kan de uitslag draadloos naar het hoofdstembureau zenden. De stemmachines staan niet onder het beheer van de gemeente; de SDU verzorgt opslag, vervoer, onderhoud en installatie.

 • Amendement Klerks, c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (elektronisch stemmen).  In een motie van het raadslid Klerks (PvdA) die de gemeenteraad op 8 juli 2004 aannam, wees de raad de invoering van stemmachines af omdat "de voorgestelde wijze van elektronisch stemmen niet voldoet aan de minimale eis van transparantie en verifieerbaarheid". De raad wilde op dat moment geen geld ter beschikking stellen voor de invoering van de stemmachines. PvdA, 08 juli 2004.

 • Amsterdam eindelijk aan de stemcomputer. Amsterdam heeft als een van de laatste gemeenten in Nederland stemcomputers besteld. In augustus ondertekent de gemeente met Sdu Uitgevers een contract voor de levering van het stemsysteem NewVote, aldus de uitgever dinsdag. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 kunnen Amsterdammers in de 480 stembureau's hun stem uitbrengen door een druk op de knop. Telegraaf, 26 juli 2005.
 • Voortgangsrapportage Kiezen op Afstand, november 2004. Deze pagina geeft veel informatie over het KOA project van de Nederlandse overheid. De voortgangsrapportage bevat de uitkomsten van twee experimenten: "Experiment stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de verkiezing van de leden van het Europees parlement", en "Experiment internet- en telefoonstemmen voor de kiezers in het buitenland". Behalve de voortgangsrapportage kunt u ook de volgende rapporten downloaden: het evaluatierapport van het experiment stemmen in een willekeurig stemlokaal, het evaluatierapport van het experiment internet- en telefoonstemmen voor de kiezers in het buitenland en de periodieke rapportage over de ontwikkelingen in het buitenland.  Ministerie van Binnenlandse Zaken, 15 november 2004.

 • Workshop over RIES voor specialisten op het gebied van internetverkiezingen. Op donderdag 16 september zal volledige openheid worden gegeven over de aanpak, opzet en bouw van het Rijnland Internet Election System (RIES) in een workshop, die zich richt op professionele geïnteresseerden in deze materie. Dit najaar zullen het hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap De Dommel in twee verkiezingen voor totaal ca. 1,7 miljoen kiezers de mogelijkheid bieden hun stem zowel per post als via het internet uit te brengen. SNN Nieuwsbericht, 1 juli 2004.

  Kijk voor de waterschapsverkiezingen Rijnland op: www.rijnlandkiest.nl
   

 • Stemmachines in Nederland. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van het gebruik van stemmachines bij verkiezingen in Nederland. Er wordt puntsgewijs weergegeven wat er belangrijk is en hoe een en ander in wetgeving geregeld is.Door Wolter Pieters, Security of Systems groep, Katholieke Universiteit Nijmegen.

 • Stemmachine niet overal geliefd.Terwijl Nederland al werkt aan stemmen via internet, moet Ierland het bij de Europese verkiezingen doen met het ouderwetse biljet. De Nederlandse stemmachines blijven in de kast. De Volkskrant, donderdag 13 mei 2004 uur.

 • Stemmachines? Niet doen! In dit document probeert de auteur duidelijk te maken waarom het gebruik van (op computer gebaseerde) stemmachines, zoals in Nederland steeds gebruikelijker, een ongewenste ontwikkeling is. Door Peter Knoppers (TU Delft).
 • Internetverkiezing in juni kwetsbaar. Kiesgerechtigden vanuit het buitenland kunnen stemmen via internet bij de Europese Verkiezingen in juni 2004. Binnenlandse Zaken vreest nu al een groot risico van vandalen. Echt veilig zou het niet zijn: "De cryptografische kant van dit systeem stelt bar weinig voor." Door Tonie van Ringelestijn, 23 april 2004.

 • Stemmachines Controversieel. De huidige stemmachines die bij Nederlandse verkiezingen gebruikt worden, zijn oncontroleerbaar. Het intellectueel eigendom op de software is in handen van de fabrikanten. Of de Nederlands stemmachines fouten bevat, is niet met zekerheid te zeggen. De leveranciers van de apparatuur - Sdu, Nedap, en Samson - hebben namelijk het intellectueel eigendom op de software.  TNO heeft elke nieuwe versie van de gebruikte stemmachines goedgekeurd. Deze rapporten of de softwarecode is met de Wet openbaarheid bestuur niet op te vragen, omdat de overheid het intellectueel eigendom op de
  systemen niet heeft
  . Door Sytse van der Schaaf. Computable 16, 16 april 2004.
 • Minister wil extra controle op stemmachines. De Ierse ophef over de stemmachines van de Nederlandse producent Nedap is overgeslagen naar ons land. De Tweede Kamer wil van minister Remkes weten of de Nederlandse stemmachines aan de wettelijke eisen voldoen. Door Sytse van der Schaaf. Computable, 9 april 2004.
   
 • Voortgangsrapportage Kiezen op Afstand. Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het project Kiezen op Afstand (KOA). Over het project KOA wordt elke zes maanden aan de Kamer gerapporteerd. Bij de behandeling op 19 juni 2003 van het wetsvoorstel  experimentenwet Kiezen op Afstand is de Kamer mondeling geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Bij die gelegenheid is aan de Kamer toegezegd in de komende rapportage te zullen ingaan op een eventueel experiment bij een herindelingsverkiezing, de samenloop van het voorgenomen experiment met internet- en telefoonstemmen met het referendum over de Europese Grondwet en de verkiezingen die tot en met 2008 in Nederland worden gehouden.In deze brief wordt, omdat de Kamer recent nog mondeling geïnformeerd is over de voortgang van het project, gerapporteerd over de ontwikkelingen die zich sinds 19 juni 2003 hebben voorgedaan. Rapport 8 oktober 2003. Oudere parlementaire rapporten over het KOA project zijn hier (klik de archief optie) te vinden.

 • Demonstratie voor het stemmen via internet (KOA). Met deze demonstratie kunt u controleren of uw apparatuur geschikt is voor het stemmen via internet. De verantwoordelijkheid voor de site berust bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Bij de verkiezing van het Europees Parlement volgend jaar juni wil het kabinet een experiment doen met elektronisch stemmen op afstand. Kiezers in het buitenland kunnen dan via internet of telefoon hun stem uitbrengen.
  Dit staat in de voortgangsrapportage van het project 'Kiezen op afstand'. Nog dit jaar vindt een gebruikersproef plaats, waarbij de technische, juridische en operationele kanten van het elektronisch stemmen worden getest.
  Voortgangsrapportage project Kiezen op Afstand 25 maart 2003.
 • Stemmachines, een goed idee? In de meeste plaatsen in Nederland wordt tegenwoordig met stemmachines gestemd. Dit heeft voordelen: de uitslag is sneller bekend, en het tellen vindt nauwkeuriger plaats omdat stemmachines geen vergissingen maken. Maar stemmachines hebben ook een significant nadeel: ze maken grootschalige manipulatie van de verkiezingsuitslag veel gemakkelijker. Door Niels Ferguson, Breekpunt magazine 9 maart, 2003.
 • Wanneer mogen wij eindelijk ook thuis stemmen? Artikel door Boaz Gelbord, Information Security Consultant bij TNO Telecom en docent aan de Universiteit Leiden. Het Parool, dinsdag 11 februari 2003.

   

 • www.stemportaal.nl
  Den Haag, 8 januari 2003. Stemportaal.nl is een experiment om tijdens de Tweede Kamer Verkiezingen op 22 januari 2003 te bewijzen dat internet een geschikt en betrouwbaar medium is voor volksraadplegingen. Stemportaal is een initiatief van Siennax, een Application Service Provider in samenwerking met EPN. Op 8 januari 2003 heeft de eerste voorverkiezing plaats gevonden. Doel van de voorverkiezingen is om ervaringen op te doen met het stemmen via Internet, zowel voor de kiezer als de provider. Daarnaast ook om stemportaal.nl zelf te testen.

   

 • Bremmer, D. (2002) Elektronisch stemmen moet opkomst verhogen. Universitaire verkiezingen via internet wenselijk in Leiden.

   

 • Politiek-digitaal.nl dossier 'Devote to E-vote'. E-government De overheid heeft grote digitale ambities. Het ene na het andere rapport vol internetplannen is uitgebracht; elk ministerie is wel aan de slag met online dienstverlening. Maar de praktijk is weerbarstig. Niet alles lukt. Politiek-digitaal maakt de balans op en wijdt een aantal dossiers aan dit onderwerp. Op 26 februari verschijnt het eerste in de rij: 'Devote to E-vote'.

   

 • Britten vinden online stemmen nog onbetrouwbaar Tweakers.net, Mark Timmer Woensdag 6 Februari 2002 - 09:10 - bron: WebWereld

   

 • Aarts, C.W.A.M. (1999) Opkomst bij verkiezingen. Onderzoeksrapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving. Augustus 1999

   

 • Aarts, K., R. Leenes and J. Svensson (2001) Kiezen op Afstand Monitor. Rapport Vooronderzoek in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Enschede, 13 februari 2001 Faculteit Bestuurskunde, UNiversiteit Twente.

   

 • Aarts, K., R. Leenes and J. Svensson (2001) Kiezen op Afstand Monitor - Nulmeting. Rapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 14 september 2001

   

 • Expertise Centrum (2000) Definitierapport 'Kiezen op Afstand'. Eindrapport 's Gravenhage, 15 september 2000.

   

 • "Elektronisch stemmen is onafwendbaar". Interview met Peter C.J. van der Wel, directeur van het Electronic Highway Platform. Automatisering Gids, 11 januari 2002 pag. 13.


 

[Papers] [Technical Papers] [News] [Links] [Researchers] [Dutch Articles] [Blogs] [Forum]

 

 

Campagne tegen stemcomputers
Onder de bezielde leiding van Rop Gonggrijp is een groep deskundigen  op internet een actie begonnen tegen stemcomputers. De wikesite die zij hebben opgezet geeft veel informatie over de stand van zaken in Nederland en andere Europese landen.


Stembusfraude in Landerd
Lees alles over de mogelijke fraude met stemmachines in het plaatsje Zeeland in Brabant.


Heb je nog goede links?
Mocht je interessante Nederlandse artikelen zijn tegengekomen over internet stemmen of stemmachines, stuur dan de link even naar anne-marie"at"social-informatics"punt"net.